--> Activiteiten

 

logo

 

Aktiviteiten

 

 

 

 

Heemkundige Kring Het Drie Swaenenland Gingelom

 

 

******************************* 

kerst   

 

 

FIJNE EINDEJAARSFEESTEN!!

 

 

 

Heemkundige Kring Het Drie Swaenenland Gingelom

*******************************
vergadering  op maandag 20 november   2017  
Om 20u  in de bibliotheek CLIM
HK  bestuur – 2017/06

Aanwezig:
Jacques Bex,  Valère Bex, Josiane Buteneers, Emiel Delvaux, Anny Gelaesen,  Georges Jadoul,  Roland Schils, Jorg Strijbos,  Roxane Bormans.

Verontschuldigd: Olga Lenaerts en Marc Meirens

Agenda

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering op 19 oktober   2017
Het verslag wordt goedgekeurd. De vergadering gaat niet akkoord met het  voorstel van Jacques om 12,50€ als lidgeld te vragen.

evaluatie deelname aan erfgoedmarkt

Gezellig samenzijn: 50 ingeschreven personen

Volgende  ledentijdschrift: nr. 26/2017

→uiterste inleverdatum: 1 december. De teksten worden digitaal en in de juiste  lay-out  (zie bijlage) aan Emiel bezorgd.

Hernieuwen lidmaatschap 2018: De leden ontvangen samen met het tijdschrift een overschrijvingsformulier (A4) om het lidgeld 2018 te betalen. Jorg vraagt aan de bank AXA om ons een 150-tal formulieren te bezorgen.
Anny heeft Kristof Schiepers opnieuw lid gemaakt.

Kerkhof van Borlo: op 1/1/2018 zal de gemeente de oude graven die in aanmerking komen voor opruiming, aanduiden. Afspraak voor een bezoek ter plaatse : op zondag 28/1/18 of 4/2/18 om 10u aan het kerkportaal. Werken mee: Jorg, Danny, Josiane, Roland en Anny. 

Inventarisatie  oude grafstenen Groot-Gingelom: op de website https://inventaris.onroerenderfgoed.be en in de brochure “fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen” (1977) staan oude grafstenen vermeld.  Deze lijst dient als  basis voor een bezoek ter plaatse, moet indien nodig  aangevuld worden en de grafstenen worden liefst ook gefotografeerd.  Deadline: 28/1/18 -  4/2/18.  Verdeling kerkhoven:  Borlo: Roland, Anny, Josiane, Buvingen, Muizen, Niel: Jorg,  Jeuk: Georges, Boekhout, Mielen; Roxane,  Kortijs, Vorsen, Montenaken: Danny? Marc?

Algemene vergadering – bestuur :  vrijdag 2 februari 2018 om 19u30 in de polyvalente zaal van de bib.

Voorlopig programma 2018:  februari /maart: voordracht over Montenaken door  G. Gielen – april/mei: uitstap – voorstel Josiane: streek van Viroinval -  deelname aan Erfgoedmarkt / Open Monumentendag? – november: gezellig samenzijn.

Volgende fototentoonstelling in 2019: gaat over Kortijs – Vorsen. Mogelijke locatie: oud-gemeenteschool (ontmoetingscentrum Tweede jeugd) van Vorsen. We moeten zeker de medewerking van Marcel Vanelderen en Maurice Heeren vragen. Wij  kunnen al  (ex-) inwoners van deze dorpen die wij kennen,  aanspreken en een oproep doen via het infoblad/ledentijdschrift.

 

Volgende vergadering: donderdag 25 januari  2018 om 20u

Verslaggever: R. Bormans

 

 

      

 

3 november 2017

Nieuws van Erfgoed Haspengouw

Lezing Duitse glasnegatieven


Sint-Maartenkerk, Stapelstraat, 3800 Sint-Truiden
Woensdag 20 december 2017 om 20.00 uur

Samen met de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Sint-Truiden nodigen we Robrecht Janssen van KIK-IRPA uit voor een lezing over De Duitse negatieven. Een collectie van meer dan 10.000 negatieven op glas met opnames van het Belgisch artistiek erfgoed tijdens WO I. De collectie is door KIK-IRPA gedigitaliseerd en opengesteld voor het publiek. Een unieke manier op het Zuid-Limburgse erfgoed te ontdekken, door de lens van de bezetter!

Inkom is gratis, gelieve wel te reserveren via info@erfgoedhaspengouw.be.

Wie verdient de Gouden Weckpot


Welk erfgoed uit jouw gemeente, stad of dorp moet volgens jou zeker bewaard worden voor de toekomst? En wie zijn de mensen die er al jarenlang zorg voor dragen of onder de aandacht houden? Je kan je suggesties voor de Gouden Weckpot nog steeds doorgeven via info@erfgoedhaspengouw.be. Vermeld in je mail het erfgoed, de vereniging en de gemeente en waarom ze een nominatie waard zijn. 

Bepaal het campagnebeeld van Erfgoeddag 2018

Erfgoeddag, op zondag 22 april 2018, staat in het teken van 'Kiezen'. In lijn met het thema schrijft FARO een wedstrijd uit om het campagnebeeld van Erfgoeddag 2018 te zoeken.

De wedstrijd staat open voor iedereen. Je kan een beeld insturen tot en met 20 december 2017, via de Facebook en Instagram van Erfgoeddag.

Nieuws uit Haspengouw

Fotowedstrijd 'Dit zien wij'


Wat is volgens jou een gebouw of landschap dat onmisbaar is? Maak er een foto van en neem deel aan de wedstrijd 'Dit zien wij'. Met dit Limburgse project wil het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed 44 beelden verzamelen van het erfgoed van de toekomst. Jouw keuze kan je nog inzenden tot 30 november.  

Ander erfgoednieuws

Eeuwen ondernemen


 
ETWIE stelde vorige maand een unieke publicatie voor: ‘Eeuwen ondernemen. 100 honderdjarige bedrijven vertellen hun verhaal’. Hiermee wil ETWIE het grote publiek laten kennismaken met de boeiende verhalen die schuilen achter de fabriekspoorten. Tegelijk is het boek een oproep aan de bedrijfswereld en de overheid om in te zetten op dit erfgoed, als belangrijke getuige van eeuwen economische ontwikkelingen. 
 

Home