--> Activiteiten

 

logo

 

Aktiviteiten

 

 

 

 

Heemkundige Kring Het Drie Swaenenland Gingelom

 

 

******************************    

Betreft: vergadering werkende leden

  

Beste leden, 

 

Graag nodigen wij  u uit op een volgende vergadering  van Heemkunde Gingelom op maandag 23 april  2018 om 20u in polyvalente zaal van de bibliotheek CLIM te Gingelom.

 

Dagorde:

Mogen wij vragen ons te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Georges Jadoul

Secretaris – interne werking

 

 

 

 

     
 

Heemkundige Kring Het Drie Swaenenland Gingelom
Verslag vergadering van maandag 19 maart om 20 uur in de bibliotheek CLIM
HK 2018/02

Aanwezig:
Bormans Roxane, Buteneers Josiane, Delvaux Emile, Gelaesen Anny, Jadoul Georges, Lacroix Guy, Lemache Danny, Lenaerts Olga, Schils Roland, Strijbos Jorg

Verontschuldig: Bex Valère, Meirens Marc

AGENDA
Goedkeuring verslag vorige vergadering van 25 januari 2018.
Het verslag wordt goedgekeurd.
Evaluatie algemene vergadering van 2 februari 2018.
Aantal aanwezigen was beperkt(22p.)
Vraag stelt zich of we geen andere naam moeten kiezen voor dit samenzijn,
vb “nieuwjaarsdrink”

Bestuur
Op basis van de vergadering van de raad van bestuur van 15 februari 2018 werd Proces-Verbaal opgesteld met de samenstelling van het nieuwe bestuur.
De werkende leden hebben dit PV gelezen en voor akkoord getekend.

Kerkhof Borlo
Op 4 februari brachten Jorg, Roland, Anny en Georges een bezoek aan het kerkhof. Jorg stelde een lijst op van graven die zouden moeten blijven.
Olga, Josiane, Anny en Roland zoeken het verhaal dat schuilt achter de mensen die er hun laatste rustplaats hebben.
Guy informeert bij het bisdom over de pastoors van Borlo.

Oude grafstenen Groot-Gingelom
Hier is al aan gewerkt. Voor Borlo, Jeuk, en Muizen zijn er reeds foto’s beschikbaar.
Per graf kan er een verhaal geschreven worden met namen, jaartallen, inbreng van deze “bewoners” in onze dorpsgeschiedenis.
Taakverdeling:

Tijdens de OMD van 9 september willen wij per deelgemeente deze graven in de kijker zetten.

Uitstap VIROINVAL
2de helft van mei
Programma zou er als volgt kunnen uitzien: bezoek bunker Hitler, schrijver Arthur Masson, grotten, chocolaterie …
Josiane werkt dit verder uit.

Tijdschrift
Binnenbrengen artikels voor 1 mei.

Bezoeken
De HK zal een bezoek brengen aan de tentoonstelling “Van het Westelijk front geen nieuws” in het Pachthof te Borlo (te bezichtigen van 4 tot 13 mei) en de voorstelling.
van het boek “Gestorven voor België” geschreven door Danny in het kader van de 100ste verjaardag van het einde van de 1ste wereldoorlog(vrijdag 5 oktober in Den Dries).

Gezellig samenzijn
Zoals jaarlijkse gewoonte is dit de afsluiter van het werkjaar.
Emiel gaat op prospectie.

Fototentoonstelling Kortijs/Vorsen
Voorjaar 2019, in de gemeenteschool van Vorsen(?).
Foto’s van beide gemeenten zijn welkom
Zijn reeds gestart met verzamelen: Anny en Roland voor Vorsen en Emiel voor Kortijs.

Varia

Volgende vergadering: maandag 23 april om 20u in de bib.

Verslaggever: Georges Jadoul.

                                                                                                                                                                       

 


Home