Sint-Pieterskerk Gingelom.

 

 

gingelom

petrus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werd in 1891-1892 gebouwd in neogotische stijl naar een ontwerp van architect E.Serrure. Haar 45 m hoge toren waaide in 1901 af en werd heropgebouwd in de vorm van een achtzijdige piramide. De kerk bezit een Romaans doopvont uit de 13de eeuw. De 4 hoekzuilen zijn zeer origineel.

Gingelom: de naam: Gingolonhain(966), Gengleheym(1099-1138), Genglehem(1147), Ghingelhem(1314), Ghingelheym(1367), Gingelem, Gingelom(1666)

 

Aantal inwoners: 1816: 461; 1840: 520; 1890: 1.108; 1910: 1.350 nu: 1629

Burgemeesters van Gingelom in de 20e eeuw:

- Graaf Charles de Looz-Corswarem (1868 - 1904)
- Jean Jacques Princen (1904 - 1911)
- Joseph Maurice Charles Princen (1911 - 1919)
- Eugeen Alfred Renson (1919 - april 1922)
- Hubertus Juliaan Renson (april - juli 1922)
- Jan Victor Gilot (juli 1922 - 1938)
- Joseph Ghislain Missoul (1939 - 1943)
- Andreas Wauters (1943 - 1947?)
- Ernest Marcel Thierie (1947 - 1958)
- Hubert Celis (1958 - 1964)
- Paul Soers (1964 - 1970)

1971 - 1976: EERSTE GEMEENTEFUSIE
-  Borlo (Borlo, Buvingen, Muizen, Mielen, Kerkom): René Houbey
-  Jeuk (Jeuk, Boekhout): Albert Moyaerts
- Gingelom (Gingelom, Niel): Paul Soers
- Montenaken (Montenaken, Kortijs, Vorsen): René Vandormael

1977: DEFINITIEVE GEMEENTEFUSIE  Groot-Gingelom met de 11 fusie-dorpen
- René Houbey (1/1/1977 – 31/12/1982)
- Albert Moyaerts (1/1/1983 – 31/12/1988)
- Eddy Baldewijns (1/1/1989 – 31/12/1994) en (1/1/1995 -20/6/1995(wettelijk belet wegens opnemen Ministermandaat  (*) – (14/07/1999 – 31/12/2000) en (1/1/2001 – 31/10/2004)
- Charly Moyaerts (*) – dienstdoend burgemeester van 20/6/1995 – 14/07/1999 – effectief burgemeester van 1/11/2004 tot 2015
- Patrick Lismont vanaf 2016

De heerlijkheid Gingelom maakte deel uit van de Luikse Bisschoppelijke Tafel tot het begin van de 17e eeuw. Dan werd zij achtereenvolgens in pand gegeven aan Laurens van Dormael, in 1619; het Sint-Janskapittel van Luik, in 1622; Bernard van Stier, in 1717. In 1758 ten slotte kwam Gingelom in handen van de Luikse ridder Jean Guilliaume Arnold Surlet de Chokier. Deze laatste was de vader van Erasme Louis, die in 1831 regent van België werd. Op 28 december 1962 ondertekende Gingelom de eerste ruilverkaveling in Vlaanderen. De ruil had plaats in het veld Buvingen Del.

Het kasteel van Gingelom kwam in 1758 in handen van de Luikse familie Surlet de Chokier. Een driehoekig fronton bekroont het 19e-eeuwse neoclassicistische kasteel en bevat de hertogelijke familiewapens van de Looz-Corswarem. Aan weerszijden van het U-vormige hoofdgebouw staan twee identieke dienstgebouwen van 1855. Achter het rechtergebouw ligt een gesloten hoeve. Het kasteel is niet toegankelijk
De Kamerijckhoeve was al voor 1274 eigendom van de benedictinessenabdij Nonnen-Mielen in Sint-Truiden. In de Franse tijd kwam de hoeve in handen van de gebroeders Surlet de Chokier. Op het woonhuis van 1777 na zijn alle hoevegebouwen 19e- of 20e-eeuws. Bij de Kamerijckhoeve behoorde van oudsher een graanmolen op de Molenbeek. Het molenaarshuis bestaat nog, maar het molenhuis werd in 1956 afgebroken. Zie op de website: over Gingelom: molens. Tijdens deze afbraak vond men een jaarsteen van 1653. Een kopie ervan werd boven de hoevepoort ingemetseld.Het verloop van de beek werd daar hertrokken en het waterwiel werd verwijderd van de molen die zich bevond in het bijgebouw, links van de Kamerijckhoeve.
In 1666 bouwde het echtpaar Robeyns-Pouillet de Robeynshoeve, alias Sint-Janshoeve, in de Steenstraat. Hun familiewapens staan afgebeeld boven de inrijpoort. De boerderij werd in de 19e en 20e eeuw grondig verbouwd en vergroot.

 

kasteel

 

 

robeynshoevekamerijck

 

 

 

 

 

 

 

 

omhoog

gingelom