Sint-Joris Jeuk.

 

 

jeuk

joris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Sint-Joriskerk werd in 1855 naar een ontwerp van architect Gerard uit St-Truiden opgetrokken in neoclassicistische stijl. Vijf jaar later kreeg ze de huidige toren erbij. De kerk bezit een Romaans doopvont uit de 12de eeuw.

Jeuk: de naam: Jeuck, Goei(1125), Gohe(1147), Goei(1125), Goe(1186), Jo´ec(1213), Yeucke(1387)

Aantal inwoners: 1816: 684; 1840: 777; 1890: 1.261; nu: 1575

De burgemeesters van Jeuk in de 20e eeuw:

- Henri Stassens (1885 - 1904)
- Octave Snyers (1904 - 1933)
- Hubert Kindermans (1934 - 1938)
- Julien Guilliams (1938 - 1941)
- Alfons Putzeys (1941 - 1943)
- Maurice Jozef Onkelinx (in 1943 voorgedragen maar nooit benoemd)
- Jean Louis Vrancken (1945 - 1947)
- Charles Snyers (1947 - 1952/4)
- Abel Peetermans (1952/4 - 1958)
- André Snyers d’Attenhoven (1959 - 1965)
- Albert Moyaerts (1965 - 1970)

1971 - 1976: EERSTE GEMEENTEFUSIE
-  Borlo (Borlo, Buvingen, Muizen, Mielen, Kerkom): René Houbey
-  Jeuk (Jeuk, Boekhout): Albert Moyaerts
- Gingelom (Gingelom, Niel): Paul Soers
- Montenaken (Montenaken, Kortijs, Vorsen): René Vandormael

1977: DEFINITIEVE GEMEENTEFUSIE  Groot-Gingelom met de 11 fusie-dorpen
- René Houbey (1/1/1977 – 31/12/1982)
- Albert Moyaerts (1/1/1983 – 31/12/1988)
- Eddy Baldewijns (1/1/1989 – 31/12/1994) en (1/1/1995 -20/6/1995(wettelijk belet wegens opnemen Ministermandaat  (*) – (14/07/1999 – 31/12/2000) en (1/1/2001 – 31/10/2004)
- Charly Moyaerts (*) – dienstdoend burgemeester van 20/6/1995 – 14/07/1999 – effectief burgemeester van 1/11/2004 tot 2015
- Patrick Lismont vanaf 2016

Te Jeuk wijzen archeologische vondsten op het bestaan van een Romeinse nederzetting rond een tempel van Hercules. Vermoedelijk stond de tempel op de plaats van de huidige parochiekerk. Vanaf de 12e eeuw behoorde Jeuk met zekerheid tot het heerlijke domein van de graven van Loon. De heerlijke rechten gingen in het midden van de 14e eeuw over op de prins-bisschop van Luik. Ze werden in 1619 verpand aan het Sint-Janskapittel van Luik; in 1685 aan de graaf van Duras; in 1687 aan Arnold Jamar; en na 1712 aan baron de Bormans de Hasselbroek. Hasselbroek vormde een afzonderlijke Loonse heerlijkheid, maar kwam midden 14e eeuw in handen van de prins-bisschop van Luik. Deze heerlijkheid deelde sinds het begin van de 17e eeuw als pandleen het lot van Jeuk.

De Lindehoeve in de Houtstraat dankt haar naam aan haar ligging tegen de voormalige dorpslinde, de gerechtsboom uit het ancien régime. De hoeve fungeerde vanaf de vroege 13e eeuw als laathof van het Sint-Janskapittel van Luik. Vandaar dat zij wel eens Sint-Janshof genoemd wordt. Het poortgebouw, de stallingen en de dubbele schuur zijn 18e-eeuws
De Onze-Lieve-Vrouwekapel van Klein-Jeuk was oorspronkelijk een driebeukig romaans gebouw uit de 12e eeuw met een ingebouwde westertoren uit de 16e eeuw. De toren was in 1747 zo bouwvallig dat hij grotendeels instortte. Hij verwoestte hierbij de linkerzijbeuk. Deze beuk werd in 1730 gesloopt, de rechterzijbeuk volgde 40 jaar later. Bij de restauratie van 1971 werden twee grafstenen uit de 17e eeuw in de voorgevel ingemetseld. Het schilderij Onze-Lieve-Vrouw met Doodgeboren Kind getuigt van het miraculeuze gebeuren dat zich hier in 1747 afspeelde.
Gerard Putzeys richtte in 1691 de Sint-Amandskapel in Heiselt op. Een 15e-eeuws beeld van de patroonheilige, een 17e-eeuws Ecce Homo en een Sint-Jozef met Kind, van 1700, vormen de kunstschat. De familie de Bormans de Hasselbroek herbouwde de Sint-Jobkapel in Hasselbroek in 1754 als slotkapel. De kapel deed tijdens de 18e en de 19e eeuw dienst als familiebegraafplaats.
Het kasteel van Hasselbroek is niet toegankelijk. Van het oorspronkelijke 17e-eeuwse complex in Maasstijl rest de huidige rechtervleugel met hoektoren. Deze vleugel werd aangepast aan het hoofdgebouw, dat omstreeks 1770-1780 in Lodewijk XVI-stijl uitgevoerd werd. Achter de linkervleugel, het voormalige koetshuis, ligt een neerhof van 1755. Het kasteel is sinds 1974 als monument beschermd.
De familie Stassens bewoont de Stassenshoeve in de Hasselbroekstraat sinds het midden van de 17e eeuw. Het woonhuis dateert uit 1755.
De Sint-Jobskapel in Hasselbroek, een gehucht van Jeuk (Gingelom), is gebouwd in de 18e eeuw op de plek van een romaans kapelletje. De kapel fungeerde als slotkapel voor het naastgelegen kasteel van Hasselbroek omdat de toenmalige bewoners geen zin hadden om elke zondag de tocht naar Jeuk te maken om daar ter kerke te gaan. De kapel is niet beschermd.

kapel st-jobkasteel hasselbroeck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stassenshoeve

 

 

 

 

O-L-Vrouwkapel

 

 

 

St Amandskapel

 

 

 

 

lindehoeve

 

 

 

 

 

 

 

jeuk

jeuk