H. Maria Magdalenakerk Kortijs.

 

kortijs

maria magdalena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De H Maria-Magdalena-kerk is een neogotish gebouw uit 1892-1893 naar een ontwerp van architect E. Serrure. Op de doopvont uit de 15de eeuw na is het kerkmeubilair uit de 19de eeuw. De kerk is in 1993 gerestaureerd.


Kortijs: de naam: Curtis(1242), Cortys(1468), Cortis(1470- 1661)

 

Aantal inwoners: 1816: 163; 1840: 213; 1890: 325; 1910: 370; nu: 255

 

De burgemeesters van Kortijs in de 20e eeuw:

- Laurent Snyers (1882 - 1911)
- Camille Roux (maart 1911 - januari 1912)
- Paul Snyers (1912 - 1958)
- Georges Snyers (1958 - 1970)

1971 - 1976: EERSTE GEMEENTEFUSIE
-  Borlo (Borlo, Buvingen, Muizen, Mielen, Kerkom): René Houbey
-  Jeuk (Jeuk, Boekhout): Albert Moyaerts
- Gingelom (Gingelom, Niel): Paul Soers
- Montenaken (Montenaken, Kortijs, Vorsen): René Vandormael

1977: DEFINITIEVE GEMEENTEFUSIE  Groot-Gingelom met de 11 fusie-dorpen
- René Houbey (1/1/1977 – 31/12/1982)
- Albert Moyaerts (1/1/1983 – 31/12/1988)
- Eddy Baldewijns (1/1/1989 – 31/12/1994) en (1/1/1995 -20/6/1995(wettelijk belet wegens opnemen Ministermandaat  (*) – (14/07/1999 – 31/12/2000) en (1/1/2001 – 31/10/2004)
- Charly Moyaerts (*) – dienstdoend burgemeester van 20/6/1995 – 14/07/1999 – effectief burgemeester van 1/11/2004 tot 2015
- Patrick Lismont vanaf 2016

De zuidelijke grafheuvel of tumulus, van de Drie Tommen bewijst de aanwezigheid van Gallo-Romeinen op het grondgebied van Kortijs. Het dorp vormde een allodiale heerlijkheid die onderworpen was van het Eigenhof van Luik. Vanaf het midden vande 15e eeuw kwam het als leengoed achtereenvolgens in handen van de familie van Nassau; van de Kerckem in 1468; de Merlemont-Frerart in 1586-1661; de Trixhe in 1682-1712; en de Bormans de Hasselbroek in 1712. Een kwart van het grondgebied kwam sinds de late 15e eeuw toe aan de abdis van de Val-Notre-Dame in Antheit bij Hoei.
De Drie Tommen liggen op de gemeentegrens van Kortijs en Vorsen. Het zijn Gallo-Romeinse tumuli, 1800 jaar geleden als begraafplaatsen. Zijn niet bereikbaar met de wagen. Zie meer uitleg bij Vorsen of op dezelfde website in:"Tumuli".
De Snyershoeve in de Kapelstraat gaat terug tot 1635, maar werd in de eerste helf van van de 19e eeuw grotendeels verbouwd. Het 17e-eeuwse poortgebouw, in stijl- en regelwerk, werd in de 21e eeuw vervangen.
Werd en wordt nog steeds bewoond door de familie Snyers, met een stamboom van rond 1500. Waren sinds 1882 tot aan de eerste fusie in 1971 burgemeester van Kortijs. (Zie hoger)
Snyerskapel: aan de oorsprong van de kapel is een geschiedenis verbonden: "één van de voorvaderen van de familie zou, te paard op terugweg van Montenaken naar Kortijs, bij valavond overvallen zijn door rovers. Uit dankbaarheid omdat hij het er levend van had afgebracht liet hij een kapel bouwen".
Toen in de jaren 70 er frequent werd ingebroken in kerken en kapellen gaf de eigenaar, Paul Snyers, mon oncle genoemd, de opdracht aan zijn neef, Georges Snyers, om de waardevolle voorwerpen weg te halen uit de kapel. Eén ervan was een schilderij op een eiken paneel. Na gedurende drie à vierhonderd jaar in weer en wind in een veldkapel met kapotte ramen gehangen te hebben, bleef er echter niet meer veel over dan een eiken plank waarop men met veel verbeelding een "Kruisiging" kon onderscheiden. Men liet het restaureren in het Koninklijke Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel van 1980 tot 1982. Daar stelde men vast dat het een schilderijwas uit de tijd der Vlaamse Primitieven, waarschijnlijk een werk van JAN PROVOOST, 16e eeuwse vlaamse schilder. Het werd "in bruikleen" gegeven aan het Groeningemuseum te Brugge. Zij lieten het nog verder afwerken van 1988 tot 1989 in het museumatelier van VANDENBUSSCHE. Zij schreven het eerder toe aan CARLOS FREY, afkomstig uit Vlaanderen en zou geschilderd zijn geweest rond 1500. In 1989 werd het definitief aangekocht door de stad Brugge.
In de kapel te Kortijs werd een duplicaat van het kostbare schilderij opgehangen.
Om de kapel te beschermen tegen de tand des tijds sloot Georges Sneyers een erfpachtovereenkomst met de gemeente Gingelom die voor 99 j de kapel in erfgoed krijgt voor de symbolische som van 1 Frank.


sneyershoeve

 

snyerskapel3 schilderij snyerskapel

Korthijs

kortijs