Sint Sebastiaan-kerk Niel.

 

niel

sebastiaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oorspronkelijke kerk van Niel was eertijds "kwartkapel" van Gingelom, zo genaamd omdat zij voor drie delen parochiekerk en voor één deel kapel van Gingelom was. Zij was in romaanse stijl gebouwd, uitgenomen het koor dat gotisch was.

De nieuwe Sint-Sebastiaankerk werd in 1839 opgetrokken in neoclassicistische stijl onder pastoor Egidius Schalenborgh en werd in 1843 als zelfstandige parochiekerk ingesteld. Terzelfderijd werd ook ernaast een pastorie en school gebouwd. Deze laatste deed later tot 1960 dienst als gemeentehuis.

Ze werd 49 jaar later in 1888 onder pastoor Henricus Laporte vergroot naar een ontwerp van architect E.Serrure, met een dwarsarm, een koor en een sacristie. Ze heeft de vorm van een Latijns kruis en is met de Korinthische bouworde verwant. Ze is gepolychromeerd. De werken werden uitgevoerd door B. Vandereyken van Niel voor 17.000 fr, de brandramen die giften waren van partikulieren niet inbegrepen.
Vermeldenswaard is de Madonna met Kind uit de 16de eeuw.

 

Niel: de naam: Niel(961), Nielle(1180), Nyle(1331), Nyel(1337), Niel:( 961, 1099,-1138)

 

Aantal inwoners: 1815: 317; 1890: 576; 1910: 710; nu: 778

De burgemeesters van Niel in de 20e eeuw:

- Jean Louis Massart (1890 - 1908)
- Jean Lenaerts (1908 - 1922)
- Frans Vandehove (1922 - 1932)
- Gerard Pollenus (1933 - 1938)
- Aloïs Gillard (1939 - 1946) (afgezet tijdens de Duitse bezetting)
- Gerard Pollenus (1947 - 1959)
- Maurice Vandeborne (1959 - 1963)
- Arthur Gommers (1964 - 1970)

1971 - 1976: EERSTE GEMEENTEFUSIE
Borlo (Borlo, Buvingen, Muizen, Mielen, Kerkom): René Houbey
-  Jeuk (Jeuk, Boekhout): Albert Moyaerts
- Gingelom (Gingelom, Niel): Paul Soers
- Montenaken (Montenaken, Kortijs, Vorsen): René Vandormael

1977: DEFINITIEVE GEMEENTEFUSIE  Groot-Gingelom met de 11 fusie-dorpen
- René Houbey (1/1/1977 – 31/12/1982)
- Albert Moyaerts (1/1/1983 – 31/12/1988)
- Eddy Baldewijns (1/1/1989 – 31/12/1994) en (1/1/1995 -20/6/1995(wettelijk belet wegens opnemen Ministermandaat  (*) – (14/07/1999 – 31/12/2000) en (1/1/2001 – 31/10/2004)
- Charly Moyaerts (*) – dienstdoend burgemeester van 20/6/1995 – 14/07/1999 – effectief burgemeester van 1/11/2004 tot 2015
- Patrick Lismont vanaf 2016

De Gallo-Romeinse beschaving liet in Niel-bij-Sint-Truiden sporen achter in de vorm van twee tumuli uit de 2e eeuw n. C. op het Tombosveld. Deze grafheuvels verdwenen in de 20e eeuw. Niel behoorde in de 9e eeuw waarschijnlijk tot de abdij van Sint-Truiden. Het kwam als Loons leengoed in de 13e eeuw in handen van de familie de Corswarem. Deze familie droeg vanaf de 15e eeuw de grafelijke titel en voegde Looz aan haar naam toe. Zij beschouwde Niel als zonnegoed, wat betekent: "slechts van God afhankelijk".

Er was een watermolen op de Cicindriabeek. Zie onze website: Over Gingelom: molens

 

de poorte van egmont

De Poorte van Egmont in de Fonteinstraat dankt haar naam aan het feit dat zij ooit eigendom van de graaf van Egmont was. In de 17e eeuw kwam de hoeve in handen van de abdij van Park van Heverlee. Op de 18e-eeuwse schuur na zijn de hoevegebouwen in de daaropvolgende eeuwen gebouwd of verbouwd.

kapel niel

Cornelis Keesen richtte de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, Oude Katsel, in 1785 op. In de buurt stond de Nielse gerechtsboom, een eik, die als 'kaak' diende. De boom verdween in 1793

kasteel niel

Kasteel van de familie de Looz Corswarem. Werd afgebroken in 1943. Hertog Charles Leopold Auguste Philippe de Looz-Corswarem trouwde met Jeanne Marie Cécile Hennequin d´Equiville, kleindochter van Jean François Hennequin, die het kasteel van Gingelom erfde van zijn vriend Baron Erasme Surlet de Chokier.

lindenhof

In 1879 werd door De Marneffe Gustave een school gebouwd. Na gedurende lange tijd als school hebben gediend (ikzelf ben er nog één jaar naar school geweest) werd het gebouw later als belastingskantoor gebruikt? In 1957 werd het gebouw langs de familie Pollenus eigendom van het kerkfabriek en in 1960 werd het tot parochiezaal getransformeerd. Gustave De Marneffe, geboren in 1819 en gestorven in 1890, was burgemeester van Niel van 1866 tot 1890. Hij was getrouwd met Pollenus Anna Maria 1846.
Het gebouw werd daarna nog gans vernieuwd en kreeg de naam: LINDENHOF.

 

Niel

niel