De Koninklijke Harmonie “Sint-Cecilia”
GINGELOM

Emiel Delvaux

Historiek: er is weinig bekend aangaande het oprichten van muziekverenigingen bij het begin van de 19e eeuw. Na de onafhankelijkheid van België in 1830 ontstond er een gunstiger klimaat voor het verenigingsleven in ons nog jonge land. Een betere sociale welvaart en een kapitaalkrachtiger geworden burgerij veroorzaakten een opbloei van allerhande verenigingen van de meest variërende genres.  Zo ontstond in Gingelom de fanfare “Sint-Cecilia”.
In 1879 werd onder impuls van Jean Wouters een fanfare opgericht met dank aan de financiële steun van de familie “de Looz-Corswarem”. Hertog Charles Leopold de Looz-Corswarem, afstammend van de familie de Looz-Corswarem van het kasteel te Niel,  woonde op het kasteel van Gingelom. Hij was getrouwd met Jeanne Marie Cecille Hennequin, dochter van Charles Victor, burgemeester van Gingelom. Die laatste was de zoon van Jean François Hennequin die het kasteel van Gingelom erfde van zijn vriend, Baron Erasme Surlet de Choquier. (Zie mijn artikel aangaande de familie Hennequin in ons tijdschrift n° 11). De fanfare werd dan ook “Sint Cecilia” genoemd naar de naam van de oudste dochter van de kasteelheer. De repetities vonden plaats in het lokaal  “De schutterskamer”. Men nam de zaak zeer ernstig op. Zo voorzag het reglement geldelijke boetes voor afwezigheden of onvoldoende ijver van de leden. Het resultaat mocht er dan ook zijn en in 1880 nam de fanfare al deel aan een internationale wedstrijd te Brussel.
In 1905 luisterde ze een viering op te Hasselt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van België.
In 1910 ontving de fanfare de titel “Koninklijke”. Bij deze gelegenheid schonk de familie de Looz-Corswarem een prachtig vaandel, nog steeds in het bezit van de fanfare. Op het vaandel prijkt in gouden letters de spreuk: “Potius mori, quam foedare” (vertaald: “Eerder sterven, dan de oneer”). Verder “Don de LL.AA.SS. le Duc et la Duchesse de Looz-Corswarem aux sociétés de fanfare de Gingelom”.
Wereldoorlog I en de periode erna  was, zoals overal waarschijnlijk, een minder actieve periode. De heer Clement Jossart was voorzitter en werd in 1929 opgevolgd door de heer Hubert Celis. In die periode was de fanfare actief ter gelegenheid van processies, kermissen Nationale feestdagen en Wapenstilstand.
In 1960 werd de vereniging grondig gewijzigd door een jong en dynamisch bestuur met Valère Croes als voorzitter en Jean Menten als dirigent. Men stichtte een  muziekschool geleid door beroepsleerkrachten waardoor heel wat jonge elementen werden aangeworven. Men speelde betere Belgische en buitenlandse muziek.
In 1979, bij de viering van het 100-jarig jubileum nam de fanfare het statuut aan van VZW.
Drie beroepsmensen hebben het niveau omhooggetild en de fanfare omgevormd tot een harmonie in 1980.
Als eerste van dat driemanschap was er Jean Menten. Hij was stichtend lid van SABAM, componist, dirigent en vooral muzikant.
Na dit natuurtalent kwam Hugo Lismont, eerste prijs piano en hoger diploma Kamermuziek.
Daarna volgde Marcel Vandereyken, hoger diploma trompet en kamermuziek, die tevens in 1988 dirigent werd.
Gilbert Medart werd secretaris.
Langzamerhand nam men meer deel aan volksconcerten en wedstrijden. De jaarlijkse “Avond bij Cecilia” is een klassieker geworden in Gingelom. In 2004 viert de harmonie haar 125-jarig bestaan. Onder impuls van de voorzitter Valère Croes koopt men een lokaal dat “Cecilia inn” wordt gedoopt. Daar is ruimte voor muzieklessen voor de jeugd. Het repetitielokaal werd grondig gerenoveerd met een uitgebreide nieuwbouw.
In 2010 geeft Valère Croes het voorzitterschap over aan Gilbert Medart.
Ook neemt Arthur Vanderhoeft het dirigeerstokje over van Marcel Vandereycken.
In 2014 geeft Arthur Vanderhoeft zijn ontslag. Jean Gaethofs volgt hem op.
In 2015 neemt Hans Wuestenberg de leiding van de harmonie over.
De Koninklijke Harmonie is ondertussen een begrip geworden in Gingelom en brengt bij tot de culturele ontvoogding van ons volk.

Harmonie 1

 

dorp gingelom

omhooge

 

hoom