Voetbal in Gingelom

Emiel Delvaux

 

Voorwoord: voetbal is een wereldsport en speelt, economisch gezien, een enorme rol op wereldniveau. Het grote aantal beroepsspelers met soms duizelingwekkende lonen, de talrijke ploegen met een uitgebreide infrastructuur, een ganse resem personeel, bestuursleden met een vast loon, onderhoudspersoneel, materiaal, enz., maar ook op lager vlak, de ontelbare kleinere ploegen met benijdenswaardige terreinen betekenen een onschatbaar financieel budget in de wereldeconomie.
Voetbal is helaas hierdoor synoniem van GELD geworden: de ploeg met het meeste geld haalt meestal de beste uitslagen. Sponsoring is de “conditio sine qua non” geworden om nog te kunnen overleven.
Als we dat vergelijken met het voetbal van onze jeugdjaren, de tijd vóór de TV en de elektronica, dan zien we een enorme evolutie vooral wat het princiep “voetbal een volkssport” betreft.
Waar is de tijd, ik spreek van de het begin van de 20e eeuw tot kort na de 2e wereldoorlog, dat voetbal nog het dorpsport bij uitstek was, een van de weinige ontspanningsmogelijkheden gedurende  het weekend. In elk dorp was een voetbalploeg. Dikwijls ontstond ze van uit  “De Kring”, het lokaal van de christelijke organisaties, of onder impuls van enkele trouwe klanten van het dorpscafé. Soms waren er zelfs twee ploegen: één van de Katholieken en één van de Liberalen. Het voetbalplein bestond uit een naburige weide, amateuristisch afgesloten met een dubbele spandraad en enkele paaltjes, dikwijls “een patattenveld” in de echt zin van het woord. Een vestiaire bestond er niet en de spelers die zich in hun stamcafé hadden omgekleed wandelde in sportkledij samen met de supporters naar het terrein. Halftime kwam de cafébazin met een paar potten koffie en enkele tassen om de spelers wat te verfrissen. Na de match wasten de spelers zich gezamenlijk in een paar grote bassins met warm water ergens in een lokaaltje of in de zomer op de binnenkoer van het café.  Daarna werd samen met de supporters de overwinning….of het verlies weggedronken met een respectievelijk aantal pinten bier.
De locale derby’s tussen de ploegen van naburige dorpen, bvb. Gingelom-Montenaken of Buvingen-Mielen waren natuurlijk de evenementen van het jaar. Meestal liep het uit op een vinnig gevecht, niet alleen op het plein, maar ook dikwijls achter de omheining waar al te hevige supporters dikwijls met elkaar op de vuist gingen. Bij dergelijke matchen waren de gendarmes dan ook regelmatig aanwezig. Zo is het een historisch feit dat bij het verlaten van het plein “Lis Boen”, een gekende flamboyante figuur in Gingelom, haar paraplu stuk sloeg op het hoofd van een supporter van de tegenpartij, het zou een match tegen Jeuk geweest zijn.  Ook de scheidsrechters speelden een kapitale rol bij dergelijke derby’s. En het gebeurde al eens dat een scheidsrechter zich liet omkopen. Zo heb ik eens gezien dat een scheidsrechter, achtervolgd door een woedende meute supporters, zijn heil zocht in de vlucht en over een beekje sprong om te ontkomen aan hun geweld. Fredje Bollen, een gekende dorpsfiguur, was gedurende jaren scheidsrechter. Hij was “één brok folklore” en zowel vóór, als gedurende en na de match kon hij gerust een pintje verwerken.
De voetbalmatch, op maandag de tweede  kermisdag,”de ouden tegen de jongen” had steeds een enorm succes. Op dergelijke matchen werd de koffie halftime logischerwijze vervangen door bier!
Dat was het voetbal in de eerste helft van de 20e eeuw.
Later is met de toename van de welstand alles in een razend tempo geëvolueerd zodat we nu bij de kleinst ploegen een sportcomplex zien met kantines, sanitaire installaties en avondverlichting, helaas, soms ook ten koste van het sportieve en zeker van het folkloristische. Zelfs bij deze kleinere ploegen worden lonen uitbetaald en overwinningspremies gegeven. Alzo speelt de sponsoring door locale handelaars en bedrijven een grote rol en geeft de doorslag over het bestaan van de ploeg.

Ontstaan en geschiedenis van het voetbal in Gingelom:
De eerste sporen van het voetbal in Gingelom vinden we terug in 1926. En….alle gekheid op een stokje waren er toen twee ploegen:
Enerzijds “Vlug en Vrij”, zij waren de eerste die een voetbalclub stichtten , met als lokaal: Louis Gillard-Plevoets, of bij “De Gezusters Gillard” (Maria en Emelda)  of“Bij Wikkes”, op het kruispunt van de steenweg en de steenstraat, (nu is er een nachtwinkel). Maria van Wikkes was de laatste overlevende van die generatie. Ze werden al vlug “De V-enV-ers” genoemd. De geestelijk vader was een nonkel van de  juffers Gillard , de controleur Gillard. De voorzitter was de  majoor Gillot. Hun voetbalplein was gelegen op de weg naar Attenhoven, achter het bos van het kasteel, nog een paar honderd meters verder dan het latere plein van Eendracht Gingelom, rechts op de hoek van een weg die naar Velm loopt. Het was de eerste voetbalploeg in Gingelom.
Anderzijds “De Klauwaerts”die iets later startten,  met hun lokaal juist tegenover dat van de concurrenten,bij “Theophile Lismont-Jossaert, eveneens op de hoek van de steenweg en de steenstraat, maar aan de andere kant van de steenweg. Hun voorzitter was de heer Missoul. Hun terrein was gelegen op de steenweg, boven op de berg, ongeveer ter hoogte van de latere woning van meester Dassy. Zij zouden hun oorsprong gehad hebben bij de Christelijk Volkspartij van Gingelom. De Kring, het kokaal van christelijke organisaties, bevond zich in de steenstraat, waar later Juliette Dams woonde. De zaal bestaat er nog altijd.
“Vlug en Vrij” zou de beteree ploeg zijn geweest.

gi1

 Voetbalploeg “Vlug en Vrij” 1926

Van L naar R: Boven: Motoulle Emile, Lux Ferdinand, Plevoets Frans, Gevers Edmond
Plevoets Guillaume                                   
Midden: Menten Armand, Vrancken Oscar, Tilkens Armand
Onder: Tilkens Leopold, Gillard Ferdinand, Tilkens Henri

kla

 Voetbalploeg “ De Klauwaerts” 1926

Van L naar R: Boven:Vanermen Fernand, Celis Amand, Pacolet (De witte)
Midden: ?, Denis…., Meester Dassy Maurice
Onder: Weeckx…, Van Groeningen Hubert, Beine Oscar, Jossart Lutgard,    
Beckers Guillaume


Nadat door hevige discussies, na-ijver en ernstige dorpsruzies de beide ploegen elkaars ondergang veroorzaakten werd op 7 mei 1936 EENDRACHT GINGELOM gesticht in het lokaal: Armand en Marie Thierie-Tilkens, bij “Het Kieken” op de katsei onder  het stamnummer: 2686. De naam Eendracht wijst duidelijk op de bedaring van de verhitte gemoederen en de verstandige beslissing om de dorpsruzie te vergeten. De voorzitter was Gielen Henri; de secretaris was Santermans Jules; de schatbewaarder was Thierie Georges. Bestuursleden en spelers waren: Soers Paul, Helmus Jan, Helmus Theodoor, Lindekens Joseph, Lindekens Paul, Vincken Valère, Delbrouck Guillaume, Thierie Guillaume, Soers José, Thierie Roger, Tilkens Jean, Tilkens Henri, Tilkens René, Briffoz Albert, Troosters Nestor, Beine Felicien en “Mievis Jean.. Het terrein was achtereenvolgens: rechts op de steenweg,  juist lager dan het huis van Longdoz”,  tegenwoordig eigendom van Princen André, daarna achter het bos in de Attenhovenstraat, dan in de Truierstraat en sindsdien in de Rode Kruisstraat, nu nog steeds hun terrein. Oorspronkelijk hadden ze voor groene truien gekozen waardoor ze de naam kregen van “groenhalzen”. Daarna werden het zwarthemden. De jaarlijkse bijdrage was voor ieder bestuurslid en speler 12Fr; het inkomgeld bedroeg 2Fr. Hun eerste match was tegen Niel als tegenstrever. Zij werd vroegtijdig beëindigd door een beenfractuur van een speler van Niel, Jean Janssens(?)

eerste

Voetbalploeg: Eendracht Gingelom 1936:
Spelers van het eerste uur: Van L naar R:Thierie Guillaume, Thierie Georges, Lindekens Joseph, Helmus Jan, Soers Paul
De “wit-zwarten” deden het niet slecht en in 1944 misten zij op een haartje de promotie naar 1e provinciale. Tijdens het seizoen 1969-70 werden ze kampioen in 3e provinciale en in 1978-79 kampioen in 4e provinciale.
In 1946 werden  op het terrein langs de Attenhovenstraat door de soldaten van de V.S.Army kleedkamers gebouwd. De inhuldiging had plaats in aanwezigheid van Granvill M Stagg, Lt. Va”n V.S. Army en Jack D. Gilliland, Lt. van V.S.Army, samen met Bob Paverick, een gekende Rode Duivel” van toen.

bop

Bob en mevr. Paverick; 2 Amerikaanse officieren op de inhuldiging in 1946

             In de 70er jaren was er ook een damesploeg die later is verdwenen.
Op 7 mei 1986 werd aan Eedracht Gingelom ter gelegenheid van hun 50 jarig bestaan de titel  verleend van Koninklijke. Op zaterdag 19 juli was er om 18.30 u een H Mis voor de overleden leden en om 20 u een plechtige receptie in de zaal Tijl met een academische zitting, gevolgd door een gezellig samenzijn, muzikaal opgeluisterd. Bij die gelegenheid werden enkele spelers van het eerste uur gehuldigd. Het bestuur op het ogenblik van hun 50 jarig bestaan was als volgt: Voorzitter: Raymakers Willy
Ondervoorzitter: Kabergs Emile
Trainer-secretaris: Loyaerts Eduard
Bestuursleden: Ruymen Benny, Trimpeneers Robert, Smeers Conscant, Van Goetsenhoven André, Loyaerts Paul, Marchoul Roger, Beys Willy, Bessemans Jan, Godfremont Nicole, Dams Renée, Diels Irène, Godfremont Simonne.
Op 14 maart 1998 werd de ploeg van EENDRACHT GINGELOM uitgenodigd, samen met de legendarische trainer Raymond Goethals voor de uitzending van: “Het Mooiste moment” op VTM door Luc Appermont.
Gingelom is altijd een voetbalminnend dorp gebleven ondanks de modernisering van het voetbal.
De glorietijd van de dorpsploegen is wel grotendeels verdwenen. Ook de folklore en de typische dorpsmentaliteit zijn er niet meer. Nochtans blijft de dorpsvoetbal bestaan en hebben we in Groot-Gingelom nog verschillende ploegen.

Foto’s uit de rijke verzameling van de voebalgeschiedenis
van Gingelom
50

fe

50 jarig bestaan: feesttafel

best

Het bestuur bij de viering:
Van L naar R: Kabergs Emile, ondervoorzitter; Raymaekers Willy, Voorzitter; Loyaerts Eduard, secretaris en trainer; Ruymen Benny, bestuurslid; Trimpeneers Robert, bestuurslid; Smeers Constant, bestuurslid; Vangoetsenhoven André, bestuurslid

1942

Ploeg rond 1942:
Van L naar R: Briffoz Lucien, kassier;  Soers Maurice; Bottu Felicien; Loyaerts Eduard; Thierie Roger; Vanham Jozeph; Soers Roger; Ivens Karel; Soers Paul; Lismont Albert
Lismont Marcel; Lismont Paul; Simonis Joseph; Jossart Lutgard; Beckers Albert

het mooiste moment

 

14 maart 1998: Het Mooiste Moment bij VTM te Vilvoorde
Voetbalminnend Gingelom samen met trainer Raimond Goethals, de tovenaar

55

Ploeg rond 1955
Boven L>R:
Lismont Albert, scheidsrechter; Jacquemin Jean; Vanacken Guillaume; Cox Robert; Putseys Georges; Brugmans Valère; Vanmarsemille Jan; Vanoost Eduard; Delandshere Gustaaf
OnderL>R:
Jacobs Joseph; Claes Edmond; Thierie Robert; Loyaerts Achille; Claes Sylvain

69
Ploeg rond 1969
Boven L>R:
Milani Alfonso, voorzitter; Jaamaer Paul; Princen Pierre; Vanmarsenille Jan; Frison Frans; Liebens Omer; Boyen Georges; Peumans Raymond, bestuurslid
Onder L>R: Flash Mathieu; Champagne Jan; Pollenus Eloi; Menten Marcel; Peeters Louis
Dames
Damesploeg:
Boven L>R:
Bovy Emile, holptrainer; Mievis Ria; Boonen Chantalle; Muller Ann; Kabergs Emile, trainer; Sauwens Martine; Vanaken Maryse; Godfremont Nicole; Frederickx Carrine; Diels Irène, voorzitster; Raymaekers Willy
OnderL>R: Pardon(?) Gaby; Vaneyck Marina; Schevenels Reinhilde; Muller Carina; Mievis Odette; Frederickx Liliane; Frederickx Anita

jeu
Jeugdploeg
Boven L>R:
Loyaerts Eduard, secretaries; Loyaerts rené; Frederickx Henri; Langenaken Hilaire; Vandecan Michel; Boyen Ferdi; Coart Yves; Bollen Alfred
Onder L>R:
Tilkens Ludo; Franco Poly; Morren Roger; Borgers Jos; Donni Emile; Mewis Garry

vet

Veteranenploeg Kermis Gingelom
Boven L>R:
Wauters Ghyslain; Loyaerts Eduard; Boyen Joseph; Frederickx Leon; Muller Raymond; Boonen Fernand; Milani Alfonso; Bottu Omer; Ferette Joseph; Donni Alexandre; Dams Albert; Massin Kris
Onder L>R:
Mestrez Joseph; Tilkens Valère; Muller Yvan; Peumans Raymond; Loyaerts Achille; Bogaerts Jeffry; Lux Jules; Raymaekers Camille; Vandormael Paul; Bollen Alfred
________________________________________________________________________
Met dank aan wijlen Eduard Loyaerts voor de documentatie.

 

omhoog

 

voetbal gingelom