H. Kruiskerk Vorsen.

 

 

vorsenkruis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eenbeukige H. Kruiskerk werd in 1850 in neoclassicistische stijl opgetrokken ter vervanging van een Romaans vervallen bedehuis. Het kerkmeubilair vormt een mooi geheel.: het hoofdaltaar met de schilderij “De Kruisvinding” van Henin als altaarstuk, de kruisweg uit 1863 door J.Lescrenier uit Luiken twee bronzen kroonluchters met kristallen hangers

 

Vorsen: de naam: Fresin(1380), Vorsen(1433), Verssen(1445)

Aantal inwoners: 214

De burgemeesters van Vorsen in de 20e eeuw:

- Joseph Vanhamont (1896 - 1941)
- Pierre Jadoul (3 - 12 juli 1941) (1944 - 1961)
- Louis Herckens (1962 - 1970)

1971 - 1976: EERSTE GEMEENTEFUSIE
Borlo (Borlo, Buvingen, Muizen, Mielen, Kerkom): René Houbey
-  Jeuk (Jeuk, Boekhout): Albert Moyaerts
- Gingelom (Gingelom, Niel): Paul Soers
- Montenaken (Montenaken, Kortijs, Vorsen): René Vandormael

1977: DEFINITIEVE GEMEENTEFUSIE  Groot-Gingelom met de 11 fusie-dorpen
- René Houbey (1/1/1977 – 31/12/1982)
- Albert Moyaerts (1/1/1983 – 31/12/1988)
- Eddy Baldewijns (1/1/1989 – 31/12/1994) en (1/1/1995 -20/6/1995(wettelijk belet wegens opnemen Ministermandaat  (*) – (14/07/1999 – 31/12/2000) en (1/1/2001 – 31/10/2004)
- Charly Moyaerts (*) – dienstdoend burgemeester van 20/6/1995 – 14/07/1999 – effectief burgemeester van 1/11/2004 tot 2015
- Patrick Lismont vanaf 2016

De Drie Tommen getuigen, net als in het naburige dorp Kortijs, van een Gallo-Romeinse aanwezigheid op Vorsens grondgebied in de Ie eeuw. Vorsen behoorde vanaf de 8e eeuw aan de abdij van Susteren bij Roermond. De voogdij hierover was aanvankelijk in handen van de graven van Loon, die ze in 1281 in pand gaven aan de familie Pickaert de Fresin: de Gavere in 1380-1649; en graaf d'Arberg in 1649-1667. Door een schuldvordering moest deze laatste familie de heerlijkheid Vorsen tweemaal afstaan: aan het Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Hoei en aan de familie de Looz-Corswarem. De heerlijke rechten werden aanvankelijk tot 1478 nog gedeeltelijk uitgeoefend door de familie van Vorsen, beheerders van de domaniale hoeve en burcht. Omstreeks 1600 echter kwamen de heerlijke rechten met de hoeve volledig in handen van de voogden. De burchttoren op een motte nabij de domaniale hoeve werd al voor 1469 verwoest. De resterende ruïnes verdwenen in de 19e eeuw.
De Drie Tommen: op de grens met Kortijs, werden in 1862 door H. Schuermans en A. Kempenaars onderzocht. Onder de middelste tumulus werd een grafkamer met 42 voorwerpen gevonden.Men vond er een aantal urnen en potten in gebakken aarde, vijf graflampen, verkoolde beenderen, een Romeins muntstuk en vele anderekostbare voorwerpen. Het pronkstuk was een paarskleurig flesje in de vorm van een druiventros.
De Drie Tommen dateren uit de 2e helft van de 2e eeuw n. C.
De drie tommen zijn niet met de wagen bereikbaar.
De twee tommen: liggen volledig op grondgebied Kortijs. Bij onderzoek werd niets gevonden.
De twee tommen zijn met de wagen bereikbaar, zowel langs de Haagstraat in Klein-Vorsen-Montenaken als langs de Reitstraat in Vorsen.
Voor meer gegevens aangaande de Tumuli: raadpleeg op onze website "TUMULI".
De enkelvoudige neoclassicistische Heilig-Kruiskerk verving in 1850 een romaans bouwvallig bedehuis. Het kerkmeubilair vormt een mooi geheel: het hoofdaltaar met het schilderij Kruisvinding, van Henin, als altaarstuk, de kruisweg van 1863 door Luikenaar J. Lecrenier, en twee bronzen kroonluchters met kristallen hangers
De Jadoulhoeve in de Hoogstraat bestond reeds in 1469 als domaniale hoeve, die oorspronkelijk van de abdij van Susteren afhing. Zij werd in de 2e helft van de 18e eeuw herbouwd. De dwarsschuur en de oudere kern van het woonhuis stammen respectievelijk uit 1788 en 1745.
De Banbrouwerij in de Brouwerijstraat, afhankelijk van de vorige boerderij, werd na 1755 heropgetrokken. Van dit 18e-eeuwse complex blijft slechts het woonhuis over. De brouwerij zelf verdween voor 1900.

Hoeve Jadoul

tommen

 

twee tommen

 

 

Vorsen

vorsen