logo

 

 

ZO BEGON HET...

 

 

 

Het Drie Swaenenland

Onze heemkundige kring werd in 2004 opgericht door een twintigtal geinteresseerden uit Gingelom en omgeving. Waar we toen startten met 'slechts' 20 leden, zijn dit er vandaag reeds een 120-tal. We maken hierbij het onderscheid tussen drie soorten leden:

1. Werkende leden zijn zij die op regelmatige basis naar de vergaderingen komen, helpen bij het organiseren van activiteiten of een artikel schrijven voor het tijdschrift. Uit de werkende leden wordt een bestuur samengesteld.

2. Gewone leden worden niet op de vergaderingen verwacht (hoewel steeds welkom!), maar zijn onze motor: door hun steun kan de vereniging werken. Deze leden worden persoonlijk uitgenodigd op al onze activiteiten, bij betalende activiteiten is er voor hen een korting voorzien.

3. Ereleden worden door werkende leden voorgedragen op een vergadering, en dit statuut wordt hen bij stemming al of niet toegewezen. Ereleden zijn levenslang gratis lid, en dit door uitzonderlijke verdienste aan de vereniging.

 

ONS LOGO

Werd bij de oprichting van Heemkunde Gingelom ontworpen door Emiel Delvaux.logo
Boven hebben we de naam. Betekenis van de naam: "Het Drie Swaenenland": de oorsprong is niet zo duidelijk. De zwaan is door haar witte kleur en haar S-vormige hals altijd als symbool geweest voor waterlopen. Mogelijk is er verband gelegd met de drie beken die in Gingelom hun ontstaan hebben: de Molenbeek, de Melsterbeek en de Cicindriabeek, waarbij we in cicindria cicinus-tria herkennen waar dan verder het verband met cygnus = zwaan kan gelegd worden.
Rechts hebben we het wapenschild van Gingelom met de burchttoren van Montenaken.
Links hebben we het officieel teken van Heemkunde Vlaanderen.
Beneden hebben we de de 11 sterren die de 11 fusiegemeenten van Groot-Gingelom voorstellen nl. Boekhout, Borlo, Buvingen, Gingelom, Jeuk, Kortijs, Mielen, Montenaken, Muizen, Niel en Vorsen.

 

andre vandecan

Op 3 mei 2017 stierf onze voorzitter, André Vandecan, na een kortstondige ziekte.
André was geboren te Niel Sint Truiden op 8 februari 1947.
In 2004 nam hij het besluit van een heemkundige kring te stichten. Hij nam contact met enkele mensen van Gingelom en zo werd de Heemkundige Kring "Het Drie Swaenenland" gesticht met André als voorzitter, functie die hij tot aan zijn dood waarnam.
We zullen ons André altijd blijven herinneren als een gedreven en perfectionistische persoon.

emiel delvaux

Op 1 april 2020 stierf onze ondervoorzitter, Emiel Delvaux, in volle coronaperiode na een kortstondig ziekbed.
Milleke werd geboren te Niel Sint Truiden op 17 april 1932.
Samen met André Vandecan was hij in 2004 stichtend lid van de Heemkundige Kring "Het Drie Swaenenland" waarvoor hij ook het logo ontwierp.
Emiel werd ondervoorzitter, functie die hij tot aan zijn dood waarnam. Ook werd hij webmaster voor onze kring.
We zullen ons Emiel altijd blijven herinneren als een gedreven en goedlachse persoon die nooit verlegen was om een goed verhaal uit zijn rijke carrière te vertellen.

 

 

home